top of page

Aviso legal

  • DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, ROCÍO ROMERO OTERO informa que os seus datos de identificación son os seguintes:

.

Razón social: ROCÍO ROMERO OTERO
NIF :?
Domicilio social: 61-79 Mandalay Ave, Nelly Bay QLD 4819, Australia
Teléfono: +61 482 014 100
Correo electrónico para fins de comunicación: rrocioromerootero@gmail.com

.

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e ROCÍO ROMERO OTERO consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen por correo postal ou calquera outro medio detallado anteriormente.

.

  • CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

Este aviso legal regula o uso do sitio web www.rocioromerootero.com (en diante, A WEB), propiedade de ROCÍO ROMERO OTERO.

.

Navegar polo sitio web ROCÍO ROMERO OTERO atribúe a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden ser modificadas.

.

O sitio web e os seus servizos son de libre acceso, non obstante, ROCÍO ROMERO OTERO condiciona o uso dalgúns dos servizos ofrecidos no seu sitio web previa cumprimentación do formulario correspondente.

.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a ROCÍO ROMERO OTERO, sen que ningún deles sexa transferido a ao usuario os dereitos de explotación sobre eles máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web.

.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos os datos que comunique a ROCÍO ROMERO OTERO e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas feitas.

.

O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá a ROCÍO ROMERO OTERO ou a terceiros por calquera dano que poida causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

.

  • POLÍTICA DE ENLACES E RESPONSABILIDADES

ROCÍO ROMERO OTERO non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercer ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas do rede. Do mesmo xeito, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade das páxinas fóra da súa propiedade ás que se poida acceder a través das ligazóns.

.

ROCÍO ROMERO OTERO declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, para os usuarios da WEB, poida derivar da navegación polos mesmos. En consecuencia, ROCÍO ROMERO OTERO non se fai responsable, en ningún caso, dos danos que o usuario poida sufrir ao navegar por Internet.

.

  • USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Este sitio web pode recompilar datos dos seus visitantes mediante o uso de cookies. Consulte a política de cookies , se procede.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que sexa informado da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, evitar que se instalen no seu disco duro.

.

  • PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que se recollan datos persoais na web, para obter máis información, consulte a política de privacidade .

bottom of page